Προϊόντα

               
Αεροστρόβιλοι σπιρομέτρων MIR μιας χρήσης, συσκεασία 60 τεμαχίων


Επαναχρησιμοποιούμενοι αεροστρόβιλοι MIR. Συσκευασία τεμαχίου


Χάρτινα επιστόμια μιας χρήσης (30mm). Συσκευασία 100 τεμΦίλτρα σπιρομέτρων. Συσκευασία 50 τεμαχίων

  • ela medical-sorin 1.JPG
  • fiab logo.jpg
  • inno_logo1.jpg
  • lode.png
  • Logo-progetti.jpg
  • meditech_logo.jpg
  • mir-logo.jpg
  • Primedic_Logo.jpg
  • talley.jpg