Προϊόντα

Σύστημα καταγραφής αρτηριακής πίεσης και γεγονότων Ηλεκτροκαρδιογραφήματος  CARDIOTENS 

Το διαγνωστικό αυτό σύστημα επικεντρώνεται στην συσχετιση της στεφανιαίας νόσου και της υπέρτασης
και παρέχει μία λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων καρδιοαγγειακών κινδύνων.

 •     λειτουργία 24-27-48-51 ώρων
 •     μέτρηση πίεσης με ταλαντωσημετρική μέθοδο ακριβείας
 •     σύντομος χρόνος αρτηριακών μέτρησεων
 •     πρόγραμμα ημέρας / νύκτας /πρωινού και ειδικής περιόδου
 •     ανάλυση του ΗΚΓ παλμό προς παλμό σε πραγματικό χρόνο.
 •     Αυτόματη αναγνώριση γεγονότων εντός προκαθορισμένων ορίων και καταγραφή αντιστοίχων χρονικά αρτηριακών πίεσεων κατά την διάρκεια ισχαιμικών γεγονότων,
 •     καταγράφονται επίσης υψηλοί ή χαμηλοί ρυθμοί και συγκοπτικά επισόδια.
 •     αποθήκευση όλων των καταγραφών σε εσωτερική μνήμη.
 •     συνεχής μέτρηση του ST και του καρδιακού ρυθμούέως
 •     4 ώρες πλήρες ΗΚΓ 2 καναλιών στα 200Hz
 •     εύχρηστο και αξιόπιστο λογισμικό ανάλυσης (οι αλγόριθμοι MEDITECH ABPM και ΗΚΓ έχουν αξιολογηθεί από την βάση δεδομένων του ΜΙΤ-ΒΙΗ για ακρίβια 99.8%)ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ MEDITECH, ΟΥΓΓΑΡΙΑ

www.meditech.hu

 • Arky-WitteMetalenkast-1-1.jpg
 • cropped-SphenoCath_FINAL.test_.png
 • ela medical-sorin 1.JPG
 • fiab logo.jpg
 • inno_logo1.jpg
 • lode.png
 • LOGO-HemaClear-Large.png
 • Logo-progetti.jpg
 • meditech_logo.jpg
 • mir-logo.jpg
 • Primedic_Logo.jpg
 • talley.jpg