Προϊόντα

ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ 

Σας αφορούν κάποια από τα παρακάτω συµπτώµατα;

 • Μου έχουν πει ότι ροχαλίζω έντονα 
 • Μου έχουν πει ότι σταµατάω να αναπνέω όταν κοιµάµαι 
 • Έχω υψηλή πίεση 
 • Υποφέρω από πρωινούς πονοκεφάλους 
 • Ακόµη και µετά από 7-8 ώρες ύπνο νυστάζω την ηµέρα 
 • Ξεχνάω και δεν µπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα 
 • Έχω νυκτερινή συχνοουρία 
 • Συχνά νοιώθω κουρασµένος/νη χωρίς λόγο 
 • Κοιµάµαι µπροστά στην τηλεόραση και νυστάζω όταν οδηγώ. 


Η διακοπή της αναπνοής για διαστήµατα µεγαλύτερα των 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ύπνου.  Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι µύες  χαλαρώνουν µε αποτέλεσµα τα τοιχώµατα του φάρυγγα να υποχωρούν και σε µερικές περιπτώσεις να αποφράσσουν την δίοδο του αέρα προς τους πνεύµονες.   Με την απώλεια της φυσιολογικής αναπνοής µειώνεται το οξυγόνο στο αίµα µε αποτέλεσµα να διεγείρεται ο εγκέφαλος και να διακόπτει τον βαθύ ύπνο προκειµένου να επανέλθει ο τόνος των µυών και να επιτραπεί εκ νέου η αναπνοή.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταργείται η ρυθµιστική λειτουργία του βαθέως ύπνου.   Η υπνική άπνοια ενοχοποιείται για µια σειρά από καρδιαγγειακά ευρήµατα όπως αρρυθµίες και εµµένουσα υπέρταση.

Συχνότητα Εµφάνισης  Η υπνική άπνοια αφορά όλες τις ηλικίες αλλά η µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης του συνδρόµου υπολογίζεται σε 20-25% των ανδρών και 16-20% των γυναικών ηλικίας 40 µε 70 ετών.   Η πλειοψηφία των ασθενών µε υπνική άπνοια δεν έχει διαγνωσθεί.  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ίδιοι οι ασθενείς δεν έχουν επίγνωση της υπνικής τους διαταραχής και εκτιµούν ότι τα συµπτώµατά τους οφείλονται σε κάποια  τυπική πάθηση ή ότι είναι αποτέλεσµα κακής φυσικής κατάστασης ή της ηλικίας.   Ανατοµικές ιδιαιτερότητες, αυξηµένο σωµατικό βάρος, κάπνισµα και χρήση αλκοόλ συντελούν στην εκδήλωση του συνδρόµου.

Αντιµετώπιση  -   Η ήπια αντιµετώπιση του προβλήµατος έγκειται: •στην απώλεια βάρους •στη διακοπή του καπνίσµατος •στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών  •στην αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικά πριν τον ύπνο   -   Προσθετικά ενδοστοµατικά βοηθήµατα διευκολύνουν την αναπνοή σε ορισµένες περιπτώσεις.  -   ∆εν αναφέρεται αποτελεσµατική  φαρµακευτική αγωγή.  -   H χειρουργική επέµβαση κρίνεται χρήσιµη σε ασθενείς µε ανατοµικά προβλήµατα στη µύτη (π.χ. διάφραγµα) και τον στοµατοφάρυγγα.(π.χ. υπερµεγέθης υπερώα).  Στις περιπτώσεις απόφραξης του φάρυγγα η χειρουργική επέµβαση αποδείχτηκε ότι δεν προσφέρει αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου και οι ασθενείς υποτροπιάζουν.  -   Η χρήση θετικής πίεσης αέρα µέσω της µύτης για να διατηρείται η ανώτερη αναπνευστική οδός ανοικτή (CPAP), είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα.   Προϋποθέτει την χρήση συσκευής υποβοήθησης της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου.

Οι ασθενείς µε υπνική άπνοια παρουσιάζουν: 

 • καρδιαγγειακά προβλήµατα 
 • υψηλή αρτηριακή πίεση 
 • κατάθλιψη 
 • µειωµένη λίµπιντο 
 • διαταραχή συµπεριφοράς 
 • απώλεια µνήµης και συγκέντρωσης 

Οι ασθενείς µε υπνική άπνοια διατρέχουν έως και 10 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν τροχαίο ή εργατικό ατύχηµα.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον γιατρό σας.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ  

Το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση είναι η διάγνωση του συνδρόµου.  
Η αρχική αξιολόγηση γίνεται από τον ιατρό µε την χρήση:                        
α) Ερωτηµατολογίου                        
β) Ειδικής συσκευής   
Το ερωτηµατολόγιο περιέχει ερωτήσεις που αφορούν τόσο στην συµπεριφορά κατά τον ύπνο (ροχαλητό, εφίδρωση, συχνοουρία), όσο και στην  συµπεριφορά κατά την ηµέρα (υπνηλία, απώλεια µνήµης, αίσθηµα κούρασης). Τα αποτελέσµατα της εξέτασης αναλύονται και παρουσιάζονται στον ιατρό για να τα εκτιµήσει.

Η συσκευή ανίχνευσης µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πριν τον ύπνο ενώ δεν επιβαρύνει τον εξεταζόµενο αφού φοριέται στον καρπό µε υφασµάτινο περικάρπιο. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο ασθενής παραπέµπεται για πλήρη πολύ-παραµετρική µελέτη σε κατάλληλο εργαστήριο ύπνου.

Το σύνδροµο της άπνοιας κατά τον ύπνο και οι συνέπειές του αντιµετωπίζονται πλέον αποτελεσµατικά και ανώδυνα.  

Φυσιολογική αναπνευστική οδός
Αποφραγμένη αναπνευστική οδός

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Υπνικής Άπνοιας

 • Arky-WitteMetalenkast-1-1.jpg
 • cropped-SphenoCath_FINAL.test_.png
 • ela medical-sorin 1.JPG
 • fiab logo.jpg
 • inno_logo1.jpg
 • lode.png
 • LOGO-HemaClear-Large.png
 • Logo-progetti.jpg
 • meditech_logo.jpg
 • mir-logo.jpg
 • Primedic_Logo.jpg
 • talley.jpg