Προϊόντα

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Ενδείξεις:

Πλεονεκτήματα:

 •     Ευκολία στην τοποθέτηση.
 •     Δεν χρειάζεται χειρουργείο.
 •     Χαμηλό κόστος.
 •     Επιτρέπει την χρησιμο-ποίηση σχεδόν όλου του γαστρ/κού σωλήνα.
 •     Επιτρέπεται η χρήση φαρμάκων


Μειονεκτήματα:

 •     Μεγαλύτερος κίνδυνος εισρόφησης, ιγμορίτιδας,
 •     μέσης ωτίτιδας.
 •     Απαιτείται έλεγχος της γαστρικής κένωσης.
 •     Εύκολη μετακίνηση του καθετήρα


 

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΙΝΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ Ή ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Ενδείξεις:

 •     Προτιμάται για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εισρόφησης.
 •     Γαστροπάρεση
 •     Γαστρο-
 •     οισοφαγική παλλινδρόμηση


Πλεονεκτήματα:

 •     Μειώνεται ο κίνδυνος εισρόφησης.
 •     Κατάλληλη για ασθενείς με γαστροπάρεση


Μειονεκτήματα:

 •     Απαιτείται ενδοσκόπηση για την τοποθέτηση.
 •     Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η γαστρική κινητικότητα.
 •     Παρακάμπτεται το στομάχι.
 •     Απαιτείται συνεχής σίτιση με αντλία.
 •     Μπορεί να προκληθεί σύνδρομο dumping.
 •     Μετακινούνται εύκολα από την θέση τους.
 •     Κίνδυνος ιγμορίτιδας, μέσης ωτίτιδας.


 

 

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Ενδείξεις

 •     Μακροχρόνια εντερική σίτιση.
 •     Φυσιολογική λειτουργία γαστρεντερικού.
 •     Όταν υπάρχει απόφραξη του ανώτερου γαστρεντερικού


Πλεονεκτήματα:

 •     Διαλείπουσα /bolus διατροφή.
 •     Τοποθέτηση λαπαρο-σκοπικά.
 •     Αισθάνεται καλά ο ασθενής.
 •     Μετακινείται δυσκολό-τερα σε σχέση με τους ρινογαστρικούς.


Μειονεκτήματα:

 •     Αυξημένος κίνδυνος εισρόφησης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
 •     Απαιτείται φροντίδα της στοματικής κοιλότητας.
 •     Συχνή μετακίνηση του σωλήνα.
 •     Υπάρχει πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος στο σημείο της επέμβασης.


ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ενδείξεις

 •     Ενδείκνυται όταν είναι αδύνατη η πρόσβαση στο ανώτερο γαστρε-ντερικό.
 •     ΄Αριστη εντερική κινητικότητα.


Πλεονεκτήματα:

 •     Ελάττωση του κινδύνου εισρόφησης.
 •     Η τοποθέτηση γίνεται λαπαροσκοπικά.
 •     Μπορεί να παρακάμψει εμπόδια
 •     του άνω γαστρ/κού.
 •     Είναι δυσκολότερο να μετακινηθεί από τη θέση του σε σχέση με τους ND/NJ


Μειονεκτήματα:

 •     Κίνδυνος ενδοπεριτονα-ϊκής διαρροής.
 •     Απαιτείται χειρουργική
 •     τοποθέτηση.
 •     Κίνδυνος διάβρωσης του δέρματος γύρω από το σημείο επέμβασης.
 •     Παρακάμπτεται το στομάχι.
 •     Απαιτείται συνεχής σίτιση μέσω αντλίας.


ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Διάρροια (> 4 κενώσεις ή > 600ml/day)
Οφείλεται σε:

 •     Ακατάλληλη θερμοκρασία του σκευάσματος
 •     Πολύ γρήγορο ρυθμό χορήγησης του σκευάσματος
 •     Βακτηριακή μόλυνση του σκευάσματος
 •     Πολύ υψηλή οσμωτικότητα του σκευάσματος
 •     Υπερανάπτυξη βακτηριδίων στο παχύ έντερο
 •     Χορήγηση σκευασμάτων που μπορούν να προκαλέσουν διάρροιαΥπολευκωματιναιμία


Οδηγίες για την αντιμετώπιση της διάρροιας

 •     Μείωση του ρυθμού χορήγησης
 •     Χρησιμοποίηση αντλίας  και συνεχόμενη έκχυση
 •     Το σκεύασμα να χορηγείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
 •     Επιλογή διαλύματος με μικρότερη οσμωτικότητα
 •     Χρησιμοποίηση διαλυτών φυτικών ινών
 •     Αντιμετώπιση της υπολευκωματιναιμίας
 •     Χορήγηση αντιδιαρροϊκού φαρμακευτικού σκευάσματος εάν δεν αντενδείκνυται
 •     Καθημερινή αλλαγή του συστήματος χορήγησης και των σωλήνων
 •     Στο παλιό διάλυμα δεν πρέπει να προστίθεται ποτέ κάποιο «νέο» συμπληρωματικά
 •     Διάρκεια χορήγησης έως 4-8 ώρες για διαλύματα που έχουν παρασκευαστεί στο νοσοκομείο ή στο σπίτι
 •     Διάρκεια χορήγησης έως 24 ώρες για έτοιμα παρασκευάσματα

 

 • Arky-WitteMetalenkast-1-1.jpg
 • cropped-SphenoCath_FINAL.test_.png
 • ela medical-sorin 1.JPG
 • fiab logo.jpg
 • inno_logo1.jpg
 • lode.png
 • LOGO-HemaClear-Large.png
 • Logo-progetti.jpg
 • meditech_logo.jpg
 • mir-logo.jpg
 • Primedic_Logo.jpg
 • talley.jpg