Προϊόντα

ΟΨΙΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ -  LATE POTENTIALS

Το λογισμικό αυτό ακολουθεί τα “Standards for Analysis of Ventricular Late Potentials using High Resolution or Signal Averaged Electrocardiography”, που δημοσιεύτηκε το 1991 από την επιτροπή της European Society of Cardiology, την  American Heart Association και το American College of Cardiology.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων:

Mετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του μέσου όρου των καταγεγραμμένων ηλεκτροκαρδιογραφικών σημάτων, εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα των μετρήσεων επ’ αυτών.
Εμφανίζονται σε γραφική μορφή: η κυματομορφή του μέσου όρου των σημάτων, η κυματομορφή του φιλτραρισμένου μέσου όρου και το μέγεθος του διανύσματος (άξονα πάνω στον οποίο γίνονται οι υπολογισμοί).
Τα αριθμητικά αποτελέσματα των υπολογισμών που εκτελεί το λογισμικό καθώς και η συμπεριφορά του καρδιακού ρυθμού εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τα αριθμητικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • Τον αριθμό των κανονικών παλμών που κατεγράφησαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την μελέτη.
 • Τον μέσο καρδιακό ρυθμό (HR) σε σφίξεις ανά λεπτό (bpm).
 • Την διάρκεια ευρημάτων υψήσυχνων στοιχείων του QRS σε ms, από το σημείο ONSET ως το σημείο OFFSET. Αυτό είναι το εύρος των  φιλτραρισμένων QRS που περιέχουν μόνο τις υψηλές συχνότητες. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο υψηλό  κίνδυνο διατρέχει ο ασθενής.
 • Την ηλεκτρική ενέργεια η οποία εκφράζεται ως η ρίζα του μέσου τετραγώνου (RMS) του δυναμικού στα τελευταία 40ms, (μετρημένη σε μικροβόλτ μV). Αυτή η παράμετρος δείχνει τη συνολική δραστηριότητα στο τελευταίο κομμάτι του QRS. Όσο  μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο υψηλό κίνδυνο διατρέχει ο ασθενής.
 • Την διάρκεια ηλεκτρικής δραστηριότητας κάτω από 40 μικροβόλτ(μV) εκφρασμένη σε ms. Αυτή η παράμετρος δείχνει πόσο απότομο  είναι το τελείωμα του QRS. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο υψηλό κίνδυνο διατρέχει ο ασθενής.
 • Τον θόρυβο H.F. σε μικροβόλτ. Αυτή η πληροφορία χρησιμεύει στην ποιοτική εκτίμηση της μελέτης. Η ακρίβεια των  αποτελεσμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτή την τιμή.

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται αυτόματα. Ο χειριστής μπορεί να υπερκεράσει την αυτόματη θέση των ONSET/OFFSET σημείων με τη βοήθεια των πλήκτρων κατεύθυνσης.


ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ELA MEDICAL, ΓΑΛΛΙΑ www.sorin-crm.com

 

 • Arky-WitteMetalenkast-1-1.jpg
 • cropped-SphenoCath_FINAL.test_.png
 • ela medical-sorin 1.JPG
 • fiab logo.jpg
 • inno_logo1.jpg
 • lode.png
 • LOGO-HemaClear-Large.png
 • Logo-progetti.jpg
 • meditech_logo.jpg
 • mir-logo.jpg
 • Primedic_Logo.jpg
 • talley.jpg